Dessa tjänster runt om i Finland finns som stöd då du behöver information och vägledning:

Sommarjobb utomlands

Ett alternativ till sommarjobb här i hemlandet är att spendera sommaren arbetandes utomlands. EURES, det europeiska arbetsförmedlingsnätverket, förmedlar lediga arbetsplatser i Europa, det gäller även sommarjobb. Arbets- och näringsbyrån hjälper till

Om ett sommarjobb i ett annat nordiskt land eller autonomiskt område (Åland, Färöarna, Grönland) intresserar kan du bekanta dig med utbytesprogrammet Nordjobb. Nordjobb är tänkt att förbättra arbetskraftens rörlighet och de nordiska språkkunskaperna samt kulturkännedomen i Norden. Nordjobb förmedlar sommarjobb åt unga i 18-30-årsåldern men det är arbetsgivaren som väljer sina anställda. Nordjobbarna får hjälp med till exempel att skaffa bostad och skattekort.

Precis som då man söker sommarjobb här hemma ska man vara snabb utomlands. Det lönar sig att söka sommarjobb så tidigt som möjligt, oftast redan innan årsskiftet. Utländska arbetsgivare uppskattar oftast mest jobbsökande som kan jobba åtminstone i två månader istället för bara ett par veckor. Möjligheten att få jobb ökar då ansökan är saklig och berättar det viktigaste om den sökande. Det är bra att sätta med en bild.

Oavsett om du söker jobb på den privata marknaden eller via ett utbytesprogram ska du aldrig glömma arbetsavtalet. Där kommer man överens om till exempel hur länge jobbet varar, om lönen, arbetstiden och jobbuppgifterna i stora drag. Red även ut hur du ska bo i jobblandet i god tid innan du reser: erbjuder arbetsgivaren en bostad eller ska du söka den själv? Om sommarjobbsresan riktar sig längre bort ska du noga reda ut de lokala vaccinationsbestämmelserna.

Mera information:

Ytterligare information om sommarjobb utomlands

Sommarjobb i Norden för unga i 18-30-årsldern

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.