Your Europe, Your say! -evenemanget för gymnasieelever

28.12.2015

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén väljer genom lottning ut tre gymnasieelever från vart och ett av EU:s medlemsländer och kandidatländer som tillsammans med sina lärare får resa till Bryssel för att delta i en diskussion om ämnet Migranter i Europa.
Evenemanget anordnas den 28–30 april 2016 och hålls på engelska. Vinnarna får resa och uppehälle betalda.

Registrera dig senast den 13 januari 2016 på webbformuläret.

Evenemangets webbplats

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.