Young ambassadors - sommarstipendium till USA. Ansökningstid utgår den 15.9.2014!

13.06.2014

Finland-US Young Ambassadors – stipendieprogrammet är riktat till 16–17-åriga gymnasieelever (15-åringar kan ansöka redan nu för sommaren 2015) som är utåtriktade, motiverade i skolarbetet och intresserade av miljöfrågor. 

Programmet skall öka förståelsen mellan våra kulturer, ge till finska ungdomar förstahands information om Förenta staterna och om amerikanernas liv samt öka deras intresse för miljöfrågor och mångkulturalism.

Till Young Ambassadors – sommarprogrammet väljs ca 15 gymnasieelever från Finland. De beviljas ett stipendium för ett 6 veckors program i Förenta staterna på sommaren 2015. I valet av stipendiaterna betonas även en uppsats om miljön på engelska.

För förverkligandet av programmet, ansökningsprocessen och förberedelserna inför resan svarar utbytesorganisationen Finlands Youth for Understanding r.f. YFU.

Young Ambassadors – stipendiaterna reser till Förenta staterna i början av juni 2015. Programmet börjar i Washington DC, där de i samband med ankomstutbildningen bekantar sig med Finlands ambassads verksamhet i Förenta staterna och besöker stadens sevärdheter. Resan fortsätter med flyg till Colorado var sommarstipendiaterna bor ca  5 veckor som familjemedlemmar i lokala familjer.  Värdfamiljerna är frivilliga, intervjuade av YFU och förberedda för programmet.

Colorado, som är hemstaten för Förenta staternas ambassadör i Finland Bruce J. Oreck, hör till de mest framstående staterna i miljöärenden och stöder även i sin lagstiftning ibruktagandet av energikällor utav förnybara naturresurser. I Colorado finns förutom fina nationalparker även forsknings- och utvecklingsinstitut, som stöder och främjar användning av rena energikällor och miljöskydd.

Stipendieprogrammets ansökningstid utgår den 15.9.2014. Läs mera: http://www.yfu.fi/stipendit/nain-haet-young-ambassadors-stipendia (på finska)

Läs stipendiaters blog: http://www.maailmalle.net/young_ambassadors_blogi (på finska) 

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.