Värdebaserat ledarskap – utbildning för unga organisationsledare

10.07.2014

Utbildningen arrangeras av Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry i samarbete med Svenska Scouterna, som är takorganisationen för Scouterna i Sverige.
Målet med utbildningen är att utveckla unga till ledare som handlar enligt sina värderingar och ge dem internationella erfarenheter. Värdebaserat ledarskap - utbildningar har arrangerats sedan år 2008 med väldigt positiva erfarenheter. Utbildningen baserar sig på utbildningskonceptet, Värdebaserat ledarskap som utvecklats av Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap. Hittills har 75 unga från Finland deltagit i utbildningen. 
Skolningen är öppet för alla unga organisationsledare. Kunskaperna i engelska bör vara på den nivån att man kan mångsidigt diskutera ämnen som hör till ledarskap. Utbildningsspråket är engelska.

Sista ansökningsdagen är 31.8.2014.

Mera information Scouterna Folkhögskola http://www.scouternasfolkhogskola.se/english/value-based-leadership och http://toiminta.partio.fi/vbl.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.