UngInfo – Mobilappen som hjälper unga att hitta rätt stödtjänst

23.01.2017

UngInfo – Mobiappen är en ny mobilapplikation för svenskspråkiga ungdomar i Nyland. Mobilapplikationen gör det lättare för unga att hitta snabbt och smidigt svenskspråkiga stödtjänster i sitt område.

Applikationens syfte är att vägleda ungdomar till de befintliga stödtjänsterna så att dessa utnyttjas mer effektivt och tröskeln att söka hjälp blir lägre. Med UngInfo mobilappen kan unga, på ett smidigt och snabbt sätt, söka tjänster då de har frågor om psykiskt och fysiskt välmående, arbete, studier eller ekonomi. Stödtjänsten har som mål att förebygga marginalisering och utanförskap bland svenskspråkiga unga, minska andelen avbrutna studier, effektivera utexamineringen av studerande samt främja ungas hälsa och välmående.

Den primära målgruppen för UngInfo applikationen är svenskspråkiga ungdomar i behov av hjälp och stöd. Den sekundära målgruppen är professionella inom ungdomssektorn samt vårdnadshavare och andra vuxna som vill stöda ungdomar med sin personliga livshantering.

Mobilapplikationen har utvecklats av Föreningen Luckan r.f. och har huvudsakligen finansierats tack vare projektbidrag från Undervisnings- och kulturministeriet.

För mer information:
Mirjam Malik
mirjam.malik@luckan.fi
0400 774 818

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.