Ungdomsrepresentant i Nordiska Ministerrådets Barn och Ungdomskommitté

10.10.2013

Finlands Ungdomssamarbete -  Allians rf söker en representant till Nordiska Ministerrådets Barn och Ungdomskommitté (NORDBUK)för åren 2013-2014, då den nuvarande representanten lämnar sitt värv.

NORDBUK är Nordiska Ministerrådet kommitté som bevakar barns och ungas intressen samt följer med implementeringen av "Strategi för barn och unga i Norden". NORDBUK lediganslår årligen projekt- och organisationsstöd för barn- och ungdomsorganisationer och grupper som har verksamhet eller projekt som främjar det nordiska samarbetet. Utöver detta har NORDBUK en forskningskoordinator för att koordinera barn-  och ungdomsforskningen i Norden.

NORDBUK består av myndighetsrepresentanter och ungdomsrepresentanter, från de nationella ungdomsråden, från alla nordiska länderna. Dessutom ingår myndighetsrepresentanter från Färöarna, Grönland och Åland. NORDBUK sammanträder cirka två gånger per året.

Ansökan skall skickas till kv@alli.fi senast den 7.11 klo 16 och i ansökan skall ingå fritt formulerad ansökan och motivering samt CV.

Vid frågor, kontakta Allians representant i NORDBUK 2012-2013:
Minna Lindberglindbergminna@gmail.comeller Henni AxelinAllians planerare för internationella ärenden0409004881henni.axelin@alli.fi

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.