Tjänsten Ungasidéer.fi öppnad

03.02.2015

Ungasidéer.fi (Nuortenideat.fi) är en avgiftsfri tjänst som tillhandahålls på de båda inhemska språken. Ett pilotprojekt för att testa tjänsten inleddes i januari 2015. Tjänsten testas fram till ingången av mars. Under denna tid använder pilotorganisationer tjänsten för att ta del av ungas åsikter och för att samla in idéer. En bredare lansering av tjänsten sker i början av mars.
 
Påverkanskanal med låg tröskel

Ungasidéer.fi är ett verktyg för deltagande och påverkan på såväl lokal som riksomfattande nivå. Det är viktigt att unga ges möjlighet att påverka, delta i beslutsfattandet och göra sina idéer synliga. Ungasidéer.fi ingår i justitieministeriets demokratitjänster: www.demokratia.fi.
 
Tjänsten kan användas för att skriva, kommentera och stöda idéer. Den som lägger fram en idé bestämmer själv om den ska föras vidare, organisationernas kontaktpersoner stöder den unga i processen.
 
Hörande av unga

Ungasidéer.fi gör det möjligt att ta del av ungas åsikter med hjälp av enkäter, gallupar och diskussioner. Tjänsten erbjuder kommuner, skolor, organisationer och andra aktörer ett enkelt sätt att höra unga och göra dem delaktiga i beslutsfattandet, oberoende av boningsort. Tjänsten kan även utnyttjas som ett verktyg för demokratifostran.
Ungdomarna är experter på sitt eget liv, därför är det viktigt att deras åsikter och tankar lyfts fram.
 
Ytterligare upplysningar

Ett stort antal unga och aktörer inom ungdomssektorn har deltagit i de olika skedena av utvecklingen av Ungasidéer.fi. Justitieministeriet, undervisnings- och kulturministeriet och Utvecklingscenter för ungdomsinformations- och rådgivningsarbete Koordinaatti svarade för utvecklingsarbetet. Koordinaatti samordnar tjänsten och fungerar som stöd på riksomfattande nivå.
 
Planerare Merja-Maaria Oinas
Koordinaatti – Utvecklingscenter för ungdomsinformations- och rådgivningsarbete
PB 66, 90015 Uleåborgs stad
Telefon: 044 703 8303, e-post: [email protected]
 
Projektchef Anneli Salomaa (pilotprojektet)
Justitieministeriet, Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter
PB 25, 00023 Statsrådet
Telefon: 029 515 0164, e-post: [email protected] 

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.