Tillbringa sommaren utomlands!

25.04.2014

Allians ungdomsutbytes sommar är full av internationella möjligheter för unga och vuxna. Under våren och försommaren är det ännu möjligt att ansöka t.ex. till internationalla volontärläger runt om världen. På internationella volontärläger jobbar en grupp volontärarbetare från olika delar av världen 1-3 veckor med något allmännyttigt mot kost och logi. Internationellt volontärarbete är ett bra sätt att lära sig om nya kulturer, förbättra språkkunskaper och träffa nya människor. Hur låter t.ex. miljöarbete i Italien, slottrenovering i Frankrike eller ett konstprojekt på Island?

Tilläggsinformation om alla sommarens internationella möjligheter: http://nuorisovaihto.fi/sitenews/view/-/nid/3245/ngid/

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.