Tävlingen kulturmiljöskaparna 2014

05.09.2014

Kulturmiljön är den miljö som finns nära dig och dina vänner. De bekanta knutar där du studerar, rör dig, vilar och är aktiv. En hurdan idé, plan och hurdant genomförande skulle kunna göra närmiljön mer trivsam – för dig, för dina vänner och för andra?

2014 års tema för tävlingen Kulturmiljöskaparna är ”Upptäck den osynliga omgivningen”. I tävlingen försöker man upptäcka den osynliga omgivningen i den egna vardagen och närmiljön.

Tävlingsuppdrag:

Ett spelevenemang vid ett fornminne, en filmkväll i ett gammalt köpcentrum, en fotbollsmatch på tomten för en riven magasinsbyggnad, en äventyrlig utflykt till en historisk skådeplats?

Vem kan delta?

I tävlingen Kulturmiljöskaparna kan grupper på minst två personer födda 1996 eller senare delta. Också daghem, skolor och läroanstalter, organisationer, församlingar, samfund, klubbar, kulturinstitut, barnkulturcentra och andra instanser som arrangerar verksamhet för barn och unga kan delta i tävlingen. Syskon- och kompisgrupper är likaså välkomna att delta.

Pris
Tävlingsjuryn är en arbetsgrupp för Europeiska kulturmiljödagarna. Juryn belönar gruppen med det vinnande bidraget med 500 euro. Priset överlåts till gruppens ansvarsperson eller representant som fyllt 18 år (vårdnadshavare, lärare).

Tidsplan
Tävlingstiden utgår den 15 oktober 2014. Vinnaren offentliggörs i början av december 2014. Priset överlämnas i januari 2015 vid invigningen för nästa Europeiska kulturmiljödagarna.

Arrangörer
Tävlingen arrangeras av arbetsgruppen för Europeiska kulturmiljödagarna. I arbetsgruppen medverkar miljöministeriet, Museiverket, Utbildningsstyrelsen, Finlands Hembygdsförbund och Föreningen för Kulturarvfostran i Finland. Europeiska kulturmiljödagarna ingår i evenemanget European Heritage Days som firas på initiativ av Europarådet och Europeiska kommissionen. Årligen deltar cirka 20 miljoner människor i 50 länder i olika lokala evenemang. Europeiska kulturmiljödagarna engagerar människor att agera för sin egen kulturmiljö och sitt eget kulturarv runtom i Europa.

Mer information ges av
Hanna Lämsä, Föreningen för Kulturarvfostran i Finland
[email protected], tfn 040 128 0818

Jonina Vaahtolammi, Finlands Hembygdsförbund
[email protected], tfn 09 612 63226

Ytterligare information: http://www.rakennusperinto.fi/kulttuuriymparistopaivat/kulttuuriympariston_tekijat/sv_SE/tavlingen_kulturmiljoskaparna/

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.