Svenskspråkiga Prometheusläger i Nyland och Egentliga Finland

03.02.2017

Pressmeddelande 1.2.2017
Prometheus-lägrets stöd rf.

Nästa sommar ordnas det Prometheus-läger på svenska för de som gått åttonde eller nionde klass. Lägren ordnas 11.– 18.6. i Halslax, Sagu och i Lojo samt 23.– 30.7. i Noux, Esbo. Cirka 20 stycken ungdomar har redan anmält sig till lägren.

Allt som allt ordnas det 67 Prometheusläger mellan maj och augusti runt om i Finland. Runt 900 ungdomar väntas delta. Det finns fortfarande plats på flera av lägren och anmälningen är öppen tills lägren börjar.

Lägerdeltagarna som gått åttonde eller nionde klass behandlar under lägren teman som samhället, filosofi och frågor som berör ungdomarnas egna liv genom diskussioner, lekar och sketcher. Under veckan hinner man gå igenom bl.a. människorelationer, framtiden och miljön. Alla är välkomna på lägren, oberoende av världsåskådning.

– Vårt mål är att förstärka ungdomarnas självkännedom och att ge dem verktyg för självständigt och kritiskt tänkande. Vi har inga rätta svar, utan vi uppmanar ungdomarna att tänka kritiskt och bilda egna uppfattningar, konstaterar Prometheus-lägrets stöd rf:s ordförande Aatu Komsi.


Specialläger på lägerö och i ödemarken

Prometheusläger ordnas nästa sommar utöver det vanliga även läger på mera speciella platser. 11.-18.6 ordnas ett vandringsläger i Salla och 16.-23.7 ordas ett läger på Bengtsår lägerö.

Under sommaren arrangeras även ordkonst- och teaterinriktade specialläger, ett scout-prometheusläger i samarbete med Pääkaupunkiseudun partiolaiset, samt läger på engelska. Det ordnas även Prometheusläger för 16-20 åringar och 20+ åringar.


Nya vänner och möjligheten att vara sig själv är viktiga för lägerdeltagarna

Nya vänner och chansen att höra andras erfarenheter och åsikter är en stor orsak varför man kommer på lägren, enligt feedback som fåtts av förra sommarens deltagare. De som gett feedback tycker att det är viktigt att man ger chansen att vara sig själv på lägren.

– Prometheuslägret kan vara den första platsen där ungdomarna kan som jämlika och tagna på allvar i diskussioner om vuxenlivet. Individualitet och godkännande har enorm betydelse och under lägren bildas ofta långvariga vänskapsrelationer. En del av lägerdeltagarna kommer också att vara med i planeringen av nästa sommarens läger, säger Komsi.

387 svarade på enkäten för lägerdeltagarna och 99% av de som svarade rekommenderar lägret för andra ungdomar och som skolvitsord skulle Prometheuslägren få ett medeltal på 9,6. Enligt enkäten hade 15% av lägerdeltagarna gått ett annat liknande läger, som ett skriftskoleläger.

Politiskt och religiöst obundna Prometheusläger har ordnats sedan år 1989. Under tiden som gått har nästan 17 000 ungdomar gått ett Prometheusläger.

År 2017 är deltagaravgiften 230€ för ett normalt läger och beroende på speciallägret 260-340€.
Lägerutbudd 2017.

Foto: Milo Savolainen.

För ytterligare information på svenska:
Svenskagruppen, arbetsgrupp
Prometheus-lägrets stöd rf.
svenska@protu.fi

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.