Svara på enkäten om hur ungdomar andvänder sociala medier

25.04.2017

Vilka tjänster i sociala medier använder du? Ber du dina föräldrar om lov att använda dessa tjänster? Vad vore en lämplig ålder för att använda sociala medier utan att föräldrarna gett lov?

Centralförbundet för Barnskydd utarbetar utifrån denna enkät en rapport om hur barn och ungdomar använder sociala medier samt om åldersgränser i anknytning till detta. Det finns inga rätta eller fel svar på frågorna – vi vill bara höra din åsikt.

Rapporten blir färdig under sommaren 2017 och den publiceras på Centralförbundet för Barnskydds webbplats. Genom att svara på enkäten bidrar du till att föra fram ungdomars åsikter om åldersgränserna i de sociala medierna. Du behöver inte ange ditt namn när du svarar på enkäten och det går inte att identifiera dem som svarat i rapporten. Enkäten är avsedd för ungdomar mellan 13 och 17 år och det är frivilligt att svara på den. Man kan svara fram till den 30 april 2017.

 Vi lottar ut bland alla som svarat totalt fem paket med två biobiljetter och Louie Stowells bok Oikeella tavalla online. Du kommer till utlottningsblanketten efter att du tryckt på knappen Lähetä (Skicka). De svar som du ger kan inte kopplas till dina kontaktuppgifter som du ger för utlottningen.

 Enkäten är kort och tar inte lång tid att svara på! Enkäten är på finska. 

Du kommer till enkäten via följande länk.  

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.