Svara på enkäten om ansökningsskyldighet!

23.04.2021

Har ungdomarnas och de unga vuxnas skyldighet att söka till utbildning påverkat ditt liv? Borde skyldigheten ändras på något sätt? Påverka och svara på enkäten om ansökningsskyldighet! Det tar cirka 5–10 minuter att svara på enkäten. Svaren används i forskningen och utifrån dem görs utvecklingsrekommendationer. Bland de tillfrågade lottar vi ut Netflix- och Spotify-presentkort!

Svara på enkäten här!

Vilken skyldighet att söka till utbildning?

Skyldigheten att söka till utbildning avser en aktiveringspolitisk metod enligt vilken ungdomar och unga vuxna under 25 år utan yrkeskvalificerande utbildning efter grundskolan, är skyldiga att till hösten söka minst två studieplatser. Om skyldigheten inte uppfylls, leder detta till att personen i fråga fråntas rätten till utkomstskydd tills vidare.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.