Studerande, så här klarar du sommaren

22.05.2017

Fpa - Pressmeddelande 18.052017

Studerande kan söka grundläggande utkomststöd från FPA för sommaren, om man inte kan få studiestöd eller har sommarjobb.

Om du studerar på heltid får du i första hand studiestöd, det vill säga studiepenning, bostadstillägg och studielån. Innan du kan få grundläggande utkomststöd ska du alltid först lyfta studielån, om du har rätt till det. Det här gäller i huvudsak studerande som har fyllt 18 år.

Du kan söka grundläggande utkomststöd från FPA för sommarmånaderna, om du inte kan få studiestöd eller trygga din försörjning på annat sätt. Om dina studier fortsätter på hösten, ska du i första hand söka sommarjobb eller studera med studiestöd under sommarmånaderna. Du ska ansöka om studielån även för studier under sommaren.

Om en studerande inte hittar arbete eller kan studera

Om du inte hittar arbete eller kan få studiestöd under sommaren, och ansöker om grundläggande utkomststöd, kom ihåg dessa bilagor:

  • en utredning över att du har sökt sommarjobb, men inte lyckats få något
  • en utredning över varför du inte kan genomföra studier som hör till din examen under sommaren

Utredningen får vara fritt formulerad, och du kan göra den i samband med ansökan till exempel under tilläggsuppgifter. Du kan också ge den muntligt.

FPA förutsätter att en studerande lyfter studielån oberoende om man studerar under sommaren eller inte. Studerande ska vid behov påvisa att man har lyft hela andelen studielån som beviljats för året.

Om du snart ska utexamineras

Studerande som håller på att utexamineras men inte ännu har jobb ska anmäla sig som arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån (TE-byrån), söka arbetslöshetsförmåner och allmänt bostadsbidrag innan man kan söka grundläggande utkomststöd. Det lönar sig att ansöka om arbetslöshetsförmåner efter självrisktiden på 7 dagar. De som utexamineras från en allmänbildande utbildning, exempelvis gymnasiet, kan vid behov söka grundläggande utkomststöd, eftersom de i regel har en väntetid på 21 veckor innan de kan få arbetslöshetsförmåner.

Så här ansöker du om grundläggande utkomststöd

Om du har förutsättningar för att få grundläggande utkomststöd, kolla först beloppet med  utkomststödräknaren. Om du kan få stöd, kolla anvisningar för ansökan via FPA:s e-tjänst.

FPA:s beslut om grundläggande utkomststöd för studerande gäller för tiden 1.6–31.7. Från augusti får studerande allmänt bostadsbidrag och beloppen för studiestöd ändras.

Närmare information för studerande:

Grundläggande utkomststöd till studerande

Fråga om utkomststöd via webben  

Servicenummer för grundläggande utkomststöd 020 692 227 mån–fre kl. 8–17

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.