Snart är det dags att söka till utbildningar

18.02.2017

För dig, som är under 25 år och saknar examen, ger vårens antagningar en möjlighet att söka till en utbildning.

Tidtabell för den gemensamma antagningen 2017
Vårens gemensamma antagning 21.2 – 14.3.2017
Högskolornas gemensamma antagning 15.3 – 5.4.2017

Tilläggsuppgifter om den gemensamma antagningen och hur man ansöker

En person som är yngre än 25 år är skyldig att söka till utbildningar som inleds på hösten.

Ansökningsskyldigheten uppfylls, då du under våren söker till minst två utbildningsalternativ vars utbildningar inleds på hösten, och vars intagnings kriterier du uppfyller.

Den utbildning som du söker till skall leda till en yrkesexamen eller högskoleexamen. Utbildningen kan också vara utomlands.

De personer som genomfört grundskolan kan söka två gymnasieplatser. Gymnasiestudierna bör vara sådana att deras omfattning enligt lärokursen är sammanlagt minst 75 kurser, eller som anordnas i internatskola. Vuxengymnasium godkänns endast, om man på förhand kommit överens om saken med te-byrån.

Även vårens abiturienter skall söka till utbildning som inleds på hösten.

Du kan förlora din rätt till arbetslöshetsersättning fr.o.m. 1.9, om
- Du inte söker till utbildningar, och inte har ett godtagbart skäl till varför du inte sökt till utbildningarna.
- Du själv förorsakar att du inte blir vald till utbildningen (t.ex. inte deltar i inträdesförhören).
- Du tackar nej, till utbildningar.

Om du avbryter din utbildning i ett senare skede utan godtagbar orsak, går du miste om rätten till arbetslöshetsersättning.

Skyldigheten att söka till utbildning som leder till en examen gäller både för de som söker om arbetsmarknadsstöd via FPA och arbetslöshetsdagpenning via arbetslöshetskassan. Skyldigheten baserar sig på Lagen om utkomstskydd.

Information om hur du söker och utbildningsalternativen

Om din egen situation vållar huvudbry, tveka inte utan ta kontakt med Utbildningsrådgivningens telefonservice!

Utbildningsrådgivarna svarar på dina frågor per telefon på numret 0295 020 712 och per e-post utbildningsradgivning@te-byran.fi

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.