Skriv under medborgarinitiativet för avgiftsfri utbildning på andra stadiet

01.12.2017

Allians deltar i kampanjen Avgiftsfri utbildning på andra stadiet för alla (Maksuton 2. aste) som koordineras av Rädda Barnen rf. Medborgarinitiativet öppnades 18.9. och i det kräver man att myndigheterna utreder och vidtar åtgärder för en verkligt avgiftsfri utbildning på andra stadiet.
 
Underteckna medborgarinitiativet här: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2607
 
Många ungdomar avbryter gymnasiet eller yrkesutbildningen av ekonomiska skäl. De totala kostnaderna inklusive material till exempel för gymnasiet kan uppgå till 2 600 euro, och kostnaderna för vissa yrkesutbildningar kan vara ännu högre. Medborgarinitiativet är öppet i 6 månader och avsikten är att få minst 50 000 underskrifter för att initiativet ska tas upp till behandling i riksdagen.
 
Du är väl med du också? Underteckna initiativet och dela möjligheten att påverka! #maksuton2aste
Läs mer här: http://www.maksuton2aste.fi
Mer information: Koordinator för intressebevakning Hanna Sauli, hanna.sauli(at)alli.fi, 040 900 4885.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.