Skippa Hietsu! Kom till finansministeriet i stället

24.04.2014

Skippa Hietsu! Kom till finansministeriet i stället. 

Utnyttja din sommardag på ett nyttigare sätt, hjälp oss planera bättre möjligheter för de unga att bli hörda på riksplan.
Evenemanget på Facebook  

Bättre Hietsu -delaktighetsworkshoppen
Måndagen den 16 juni kl. 12-16
Helsingfors, Mariegatan 9, finansministeriet

Vid glassbaren ska vi tillsammans skapa en ny verksamhetsplan för öppen förvaltning så att barns och ungas delaktighet slungas rakt till täten. Avsikten är att fokusera på hur ungas delaktighet tas i beaktande framför allt vid ministeriet. Hörs de ungas röst till exempel vid lagberedningen? 

Samtidigt ska vi svarva fram en ny ungdomslag med stämjärnet inslaget i kärnan av delaktigheten. 

Hur skiljer sig denna tillställning från alla andra?
Det här är inte något seminarium.
Här finns inga långa talarlistor.
Men vi bjuder in höjdarna som beslutar om saker. 
I workshoppen hörs framför allt de ungas röst. 
Och dessutom har vi en glassbar. 

Vi bjuder in unga, representanter för ungdomsorganisationer och –grupper, de som arbetar med ungdomsdelaktigheten vid ministerierna, kommunerna och ämbetsverken, ungdomsforskare och kommunernas ungdomsarbetare. Det finns 80 lediga platser, med företräde ges åt 12-18 –åriga unga. 

Reservera den 16 juni i din kalender redan nu. Noggrannare program och anmälningsanvisningar ges ut i april på adressen www.avoinhallinto.fi. 

Förhandsanmälningar kan redan göras på avoinhallinto@vm.fi. Ange om du anmäler dig som ung eller som en vuxen som arbetar med unga. 

Organisatören har vid behov möjlighet att delta i ersättandet av resekostnader för unga utanför huvudstadsregionen. Var vänlig och meddela om behovet redan i samband med anmälningen. 

Ytterligare information:
Rauna Nerelli, justitieministeriet, förnamn.efternamn@om.fi, 050 380 0572 
Emma Kuusi och Monica Melen-Paaso, undervisnings- och kulturministeriet, förnamn.efternamn@minedu.fi,  0295 3 30004
Johanna Nurmi och Arja Terho, finansministeriet, förnamn.efternamn@vm.fi, 0295 16001 


Skippa Hietsu! Kom till finansministeriet. 
Ordnas av finansministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, justitieministeriet

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.