Serie- och karikatyrtävlingen för unga vuxna

30.03.2015

UN Women samt EU-kommissionen, Belgien och FN:s regionala informationscentrum för västra Europa (Unric) anordnar en serie- och karikatyrtävling som har jämställdhet som ämne. Tävlingen är öppen för 18–28-åriga serie- och karikatyrtecknare och konststuderande bor i ett EU-land.

De fem bästa deltagarna får ett penningpris och en resa till prisutdelningen i Bryssel. Tävlingen pågår till och med den 20 april.

Närmare uppgifter finns här.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.