Medborgarinitiativ för avgiftsfri utbildning på andra stadiet

21.10.2017

Kampanjen Avgiftsfri utbildning på andra stadiet för alla (Maksuton 2. aste) koordineras av Rädda Barnen rf. Medborgarinitiativet öppnades 18.9. och i det kräver man att myndigheterna utreder och vidtar åtgärder för en verkligt avgiftsfri utbildning på andra stadiet. 

Underteckna medborgarinitiativet här

Många ungdomar avbryter gymnasiet eller yrkesutbildningen av ekonomiska skäl. De totala kostnaderna inklusive material till exempel för gymnasiet kan uppgå till 2 600 euro, och kostnaderna för vissa yrkesutbildningar kan vara ännu högre.

Medborgarinitiativet är öppet i 6 månader och avsikten är att få minst 50 000 underskrifter för att initiativet ska tas upp till behandling i riksdagen. 

Du är väl med du också? Underteckna initiativet och dela möjligheten att påverka! #maksuton2aste 

Läs mera om Maksuton 2. aste -kampanjen.

Ytterligare information: Koordinator för intressebevakning Hanna Sauli, hanna.sauli(at)alli.fi, 040 900 4885. 

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.