Låt din röst bli hörd och vinn en iPad!

06.02.2015

Europeiska Unionen frågar din åsikt och lyssnar på dig! EU ordnar regelbundet undersökningar riktade mot unga, varje gång gällande olika ämnen. Detta för att de unga skall kunna berätta för beslutsfattarna om sina önskemål, behov oh idéer. Tio tusentals unga från alla unionens länder har deltagit i dessa enkäter.

Nu är enkätens tema Ungas politiska delaktighet.

Genom att svara på enkäten har du möjligheten att delta i en utlottning, vars huvudpris är två iPad- tabletter (iPad Air 2 16 GB Wifi, värde à 509 €) Dessutom lottar vi ut, bland alla de som deltagit, 10 st. seriebiljetter till Finnkino (värde à 47€).

Det tar endast 5 minuter att svara och samtidigt har du möjligheten att påverka ungdomarnas framtid i Europa. Enkätens resultat presenteras för beslutsfattarna i på EU:s ungdomskonferens som hålls i Lettland i mars. För utförandet av underökningen i Finland ansvarar Finlands ungdomssamarbete Allianss rf, tillsammans med olika samarbetsparter.

Alla under 29 åriga ungdomar kan svara på enkäten. Svarstiden tar slut den 12.2.2015 klockan 12.00. Vi vill redan på förhand tacka dig för ditt svar! Frågor märkta med stjärna (*) är obligatoriska för att möjliggöra statistik och jämförelse.

Om du vill delta i enkäten på svenska:

https://www.webropolsurveys.com/S/4A5FCF324BAA5277.par

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.