Kom med i 2250-nätverket för att främja den positiva betydelse unga har i byggandet av hållbar fred

28.06.2016

Vad är 2250? FN:s säkerhetsråds första resolution om ungdomsfrågor, fred och säkerhet (Youth, Peace and Security) någonsin, med numret 2250, godkänndes i december 2015.

Resolutionens rötter finns i Finland, med direkta band till Finlands ungdomsaktörers ansträngningar att få fram de unga som fredsmäklare. Därför vill Allians få ihop ett nätverk, som främjar det praktiska genomförandet av resolutionen och ger en platform för ungdomsorganisationer att jobba tillsammas för detta. Det första formella mötet hålls i slutet av sommaren.

Vill du komma med? Skicka mail till Allians sakkunniga inom internationella ärenden, Noora Löfström, noora.lofstrom(at)alli.fi

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.