Koja-byggtävlingen för unga

17.06.2014

Koja-byggtävlingen är här igen och den ordnas nu för tredje gången. Tävlingen är menad för alla under 16-åriga barn. Alla har, oberoende av organisation- eller andra bakgrunder, möjlighet att delta i förverkligandet, Det har visats att den riksomfattande koja-byggtävlingen är en ytterst omtyckt händelse.  År 2012 deltog allt som allt 1375 barn, och tillsammans byggde dom 285 kojor. 

Deltagandet sker på så sätt, att man laddar en bild tillsammans med en historia om kojan på nätsidan.  Utöver ett skickligt koja-byggande, värdesätter man fantasirika koja-historier och ett gott samarbete som för alla till ett bra slutresultat.

Tävlingen befrämjar barnens deltagande och ökar barnens skickligheter och verksamhet i naturen.  Barnen får också information om sina egna rättigheter.  Koja-byggtävlingen ordnas årligen som en del av Barnens röst - projekt, som får sin finansiering av Undervisnings- och kulturministeriet.  Närmare uppgifter om tävlingens regler och instruktioner finns på tävlingens nätsidor www.majanrakennus.fi

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.