JÄRJESTÖ100 FOTOUTSTÄLLNING OCH WEBBPLATS

13.04.2017

Många tjänster, frågor och innovationer som numera känns vanliga skulle inte vara en del av vardagen i Finland utan organisationernas långsiktiga arbete. Som exempel kan man nämna moderskapslådan, babysimningen, screeningen av livmoderhalscancer och utvecklingssamarbetet.

För att fira Finlands 100-årsjubileum har medborgarorganisationernas paraplyorganisation SOSTE Finlands social och hälsa rf, utvecklingssamarbetets paraplyorganisation Kepa samt Finlands Ungdomssamarbete Allians gjort en sammanställning av finländska organisationers gärningar. Av ett stort antal viktiga insatser inom ungdomsområdet, social- och hälsovårdsområdet och utvecklingssamarbetet sammanställdes en utställning med konstnär Meeri Koutaniemis fotografier. Fotoutställningen turnerar runt på olika evenemang i Finland under jubileumsåret. Utöver Tammerfors visas fotoutställningen bland annat i Helsingfors, Uleåborg och på forumet SuomiAreena i Björneborg.

Förutom på fotoutställningen kan man bekanta sig med organisationernas insatser även på Järjestö 100-webbplatsen där man presenterar resultatet av arbetet genom fotografier och berättelser. Webbplatsen kompletteras vartefter så att det finns hundra exempel på organisationernas arbete fram till slutet av maj.

Välkommen att följa med resultaten av organisationernas arbete på adressen jarjesto100.fi

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.