Influera nästa regerings beslutsfattande om unga

06.09.2022

På begäran av undervisnings- och kulturministeriet frågar vi dig, vad du anser vara viktigt. Vad ska nästa Finlands regering göra för de unga? Enkäten består av bakgrundsfrågor och tre (3) innehållsfrågor. Läs frågorna noggrant!

Dina svar kommer att användas för att förbereda planen på ministeriet, så dina svar spelar verkligen roll! Svarstiden är fram till 14.10.2022. Att svara på enkäten tar 5-10 minuter. På basen av enkätsvaren ordnas workshoppar för unga under hösten 2022, då ämnen som är viktiga för unga kommer att diskuteras mer ingående.

LÄNK TILL ENKÄTEN: https://link.webropol.com/s/nuortenkuuleminenvanupo2022

Mer information om hörandet hittar du här (öppnas på en ny flik).

Enkäten genomförs av Kompetenscentret för delaktighet och Nuorten Akatemia. Om du har frågor kan du kontakta:

Antti Ollikainen
projektkoordinator
+358 50 3384485
antti.ollikainen@nuortenakatemia.fi
Nuorten Akatemia / Kompetenscentret för delaktighet

Marja Pulkkinen
överinspektör
+358 2953 30113
marja.n.pulkkinen@gov.fi
Undervisnings- och kulturministeriet

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.