FPA betalar för första gången ut utkomststöd

28.12.2016

FPA pressmeddelande 27.12.2016

I januari betalar FPA för första gången ut utkomststöd i stället för kommunerna. Den första utbetalningsdagen är den 2 januari 2017. Om utkomststödet inte hinner betalas ut på den egentliga betalningsdagen finns stödet på kundens konto två dagar efter att beslutet fattats.

Redan från och med början av december har man kunnat ansöka om utkomststöd för januari 2017 hos FPA. Hittills har FPA tagit emot 46 000 ansökningar. Ungefär hälften av ansökningarna har lämnats in elektroniskt via FPA:s e-tjänst.

– Ansökningarna avgörs i rask takt: rekordet sattes strax före jul då 5 000 ansökningar avgjordes på en dag. Ansökningarna handläggs enligt tidtabellen, säger projektchef Heli Kauhanen.

FPA meddelar ett beslut om utkomststöd senast inom sju vardagar efter att ansökan mottagits. Då förutsätts emellertid att ansökan innehåller alla de bilagor som behövs. Ansökningar som lämnats in till FPA senast den 19 december hinner behandlas så att utkomststöd kan betalas ut den första möjliga utbetalningsdagen.

Om ansökan är bristfällig ombes kunden lämna in de utredningar som ytterligare behövs för att FPA ska kunna behandla den.

– Beslut om utkomststöd kan inte fattas om ansökan är bristfällig. I sådana fall avgörs ansökan inom sju vardagar efter att bilagorna kommit in. Kauhanen förtydligar att utkomststöd betalas ut varje vardag efter den 2 januari 2017.

Kontrollera handläggningsstatus i e-tjänsten

I FPA:s e-tjänst på adressen www.fpa.fi/etjanst kan kunden kontrollera status på sin ansökan om utkomststöd. Man loggar in med sina nätbankskoder eller med mobilcertifikat.

På förstasidan ser man direkt om ansökan är under handläggning eller om den har avgjorts. I e-tjänsten syns också förmånsbeloppet och när stödet betalas ut.

Närmare information om utkomststödet:

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.