Filmtävling om jämställdhet i Norden

30.04.2014

Är du 15–25 år? Delta i vår filmtävling – du kan vinna 25 000 DKK!

Filmen ska vara högst 3 minuter lång och ska gå att ladda upp till YouTube. Det går fint att göra filmen på smarttelefon eller surfplatta - kreativiteten är mer avgörande än den tekniska kvaliteten. Filmerna ska vara på ett av de nordiska språken. Lägg gärna till undertexter om språket är på finska, islänska, grönländska, färöiska eller samiska. 

En jury sållar fram de 10 bästa filmerna enligt följande kriterier: Inspiration till andra unga om jämställdhet i Norden och kreativitet och kunskap.

Tävlingen avslutas 3.6.2014. Läs mera: http://www.norden.org/sv/tema/nordisk-samarbejde-om-ligestilling-i-40-aar/filmtaevling-om-nordisk-jaemstaelldhet

 
Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.