Föreslå namn för en webbtjänst!

09.10.2014

Varje ungdom har rätt till en egen åsikt och rätt att påverka ärenden som berör honom eller henne. Som bäst håller vi på att skapa en tjänst på webben där ungdomar kan påverka. Tjänsten öppnas i början av nästa år. På tjänsten kan du skriva om idéer eller förslag du har om fritidsmöjligheter, du kan även be andra unga kommentera din idé och föra saken vidare till beslutsfattarna. Via påverkningstjänsten får du svar och information om beslut via nätet.

Delta i namntävling och lämna dina förslag:  www.koordinaatti.fi/fi/nimikilpailu

Mellan deltagarna ordnas en lottdragning.
Tävlingstid 9.-19.10.2014.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.