EU vill höra din åsikt – svara på enkätenoch påverka! Du kan vinna en Ipad eller seriebiljetter till Finnkino.

07.07.2016

Europeiska Unionen frågar din åsikt och lyssnar på dig! EU ordnar regelbundet undersökningar riktade mot unga, varje gång gällande olika ämnen. Detta för att de unga skall kunna berätta för beslutsfattarna om sina önskemål, behov oh idéer. Tio tusentals unga från alla unionens länder har deltagit i dessa enkäter.

Genom att svara på enkäten har du möjligheten att delta i en utlottning, vars huvudpris är iPad- Air 4 (värde à 509 €) Dessutom lottas varje vecka, bland alla de som deltagit, seriebiljetter till Finnkino. Det tar endast 5 minuter att svara och samtidigt har du möjligheten att påverka ungdomarnas framtid i Europa. Enkätens resultat presenteras för beslutsfattarna i på EU:s ungdomskonferens som hålls i Slovakien på hösten. För utförandet av underökningen i Finland ansvarar Finlands ungdomssamarbete Allianss rf.

Alla ungdomar i åldern 15-29 kan svara på enkäten. Svarstiden tar slut den 4.8.2016 klockan 12.00. Vi vill redan på förhand tacka dig för ditt svar!

Enkäten på svenska: https://www.webropolsurveys.com/S/E928534C02E09CDE.par

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.