Enkät till unga om åldersgränsen för medborgarinitiativ, deltagande och demokrati

19.05.2021

Justitieministeriet frågar om barns och ungas åsikter om rösträtt och åldersgränsen för medborgarinitiativ och europeiskt medborgarinitiativ. Avsikten är också att höra barns och ungas synpunkter på andra frågor som gäller samhälleligt deltagande och demokrati. 

Barns och ungas synpunkter på frågor som gäller deltagande och påverkan utreds under våren och hösten 2021 genom en enkät som publiceras i webbtjänsten Ungasidéer.fi samt genom ungdomsråd och workshoppar för unga som ordnas under hösten.

Enkäten kan besvaras i webbtjänsten Ungasidéer.fi under tiden 7.5–9.6.2021.

Det finns ett tekniskt fel i justitieministeriets frågeformulär som för närvarande undersöks. Formuläret fungerar, men på grund av felet måste man skriva något på alla frågor för att kunna skicka svar.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.