Enkät om ungdomsinformation

28.08.2013

Denna enkät är riktad till dig som är 15-29 år ung och som åtminstone en gång använt informations- och rådgivningstjänsterna för unga. Med ungdomsinformation och rådgivning avses i denna enkät ett fysiskt ställe för ungdomsinformation och rådgivning eller en informations- och rådgivningstjänst för unga på webben.

Vi hoppas att du berättar åt oss vad du tycker om den hjälp och det stöd du fått från de ungas informations- och rådgivningstjänst. Dessutom frågar vi hur ofta och på vilket sätt du söker information och hurdan information du behöver.

Dina svar sparas anonymt. Enkätens resultat används för att utveckla ungdomsinformationen och rådgivningen. Det tar högst 15 minuter att svara på enkäten. Enkäten utförs i hela Europa och svaren samlas samtidigt in i flera europeiska länder.

Om du har frågor kan du ta kontakt med närmsta tjänst för ungdomsinformation och rådgivning. Du hittar din orts ungdomsinformation och rådgivning på adressen: www.koordinaatti.fi.

Tack för din tid och dina svar!

ERYICA research team (www.eryica.org)

Enkäten: http://intranet.sheryica.org/events/node/2418

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.