Enkät om digitala färdigheter i Finland

17.03.2020

Med hjälp av denna enkät utreder vi finländarnas digitala färdigheter och behovet av hjälp med användningen av digitala tjänster samt e-tjänster. Enkäten är avsedd för alla, även dem som inte använder smarta apparater eller e-tjänster.. Vi hoppas på mångsidiga svar från olika användargrupper, från nybörjare till erfarna användare. 

Enkäten är en del av den riksomfattande samordning av digitalt stöd som finansieras av finansministeriet och genomförs av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Syftet med det digitala stödet är att säkerställa att alla medborgare har tillräckliga digitala färdigheter och möjlighet att få hjälp på ett flexibelt och lämpligt sätt. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar för den riksomfattande utvecklingen av det digitala stödet. Enkäten är den första riksomfattande kartläggning av digitala färdigheter med vars hjälp vi får viktig information till stöd för utvecklingen av digitalt stöd och digitala tjänster. 
 
Enkäten kan besvaras på finska, svenska, engelska och samiska. Svara på den här sidan: www.dvv.fi/digitaitokartoitus. Tackar! :)
Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.