Den grafiska profilen för Ung Kultur SOUNDS 2015 har valts

24.04.2014

Den grafiska profilen för Ung Kultur är vald. Ledningsgruppen för SOUNDS 2015 valde av de inkomna tävlingsbidragen Luna Teppana´s, 18, förslag till logo som kännetecken för evenemanget under ett och ett halvt år framåt. Luna Teppana studerar andra året grafisk design i Inveon i Borgå och studerar samtidigt i Sibbo Gymnasium, hon genomför en dubbelexamen.

 

SOUNDS 2015 –evenemanget är en del av Ung Kultur –verksamheten, som har fått sin början redan år 1947. Evenemanget arrangeras i samarbete av Borgå och Lovisas ungdoms- och kulturtjänster samt ungdomstjänsterna i Sibbo och det kommer att gå av stapeln i Borgå den 15-17.5.2015. Evenemanget samlar under de 20 regionala mönstringarna våren 2015 ca 1800 musicerande unga till mönstringen i Borgå, där de uppträder och får respons av en professionell jury. Som ordförande för juryn fungerar Ung Kultur –stiftelsens konstnärliga ledare, Anna Kuoppamäki, musikmagister.

 

Med SOUNDS 2015 –evenemanget förvandlas Borgå till en stadsfestival, där borgåborna har en chans att ta del av eliten av de unga konstnärerna och få en inblick i vart musiken är på väg  under de närmaste tio åren. Som evenemangets huvudtema har tvåspråkigheten lyfts fram, som är en väsentlig del av den östnyländska identiteten. Ledningsgruppen för evenemanget vill lyfta fram konstens alla språk och kulturer som en enhetlig spelplan.

 

Stiftelsen för Ung Kultur är Utbildnings- och kulturministeriets service- och utvecklingscentral. Ung Kultur-verksamheten uppmuntrar och stöder barn och unga att mångsidigt utöva olika former av kultur. Ung Kultur är en form av kulturellt ungdomsarbete, med vilket man kan sporra, uppmuntra och inspirera ungdomar till kulturella hobbyer oberoende av bostadsort, utbildning och etnisk, språklig eller socioekonomisk bakgrund.

 

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.