Delta i förfrågning om språkliga rättigheter

22.02.2016

Justitieministeriet samlar åsikter om förverkligandet av de språkliga rättigheterna i Finland.

Du har möjlighet att uttrycka dina synpunkter genom att delta i webbförfrågningen på den förnyade dinåsikt.fi-nätsidan.

Svaren används som bakgrundsinformation i regeringens berättelse om tillämpning av språklagstiftningen. Berättelsen ges till riksdagen år 2017. I berättelsen behandlas tillämpningen av språklagstiftningen, förverkligandet av språkliga rättigheter, landets språkförhållanden samt utvecklingen av det finska och svenska språket.

Du kan delta i förfrågningen på adressen: https://uusi.otakantaa.fi/sv/hankkeet/1/

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.