Delta i beredningen av ungdomslagen!

15.10.2014

Undervisnings- och kulturministeriet bereder en reform av ungdomslagen. Som en del av lagberedningen samlar ministeriet synpunkter om olika delområden inom lagreformen. Enligt den lag som nu är i kraft godkänner statsrådet vart fjärde år ett barn- och ungdomspolitiskt utvecklingsprogram (BUU). Programmet innehåller mål att förbättra levnadsvillkoren för unga under 29 år.

Undervisnings- och kulturministeriet utreder med hjälp av en öppen webbenkät åsikter om hurudant utvecklingsprogrammet borde vara för att på bästa sätt understöda arbetet med att förbättra ungas livsvillkor samt hur det ungdomspolitiska programmet borde skrivas in i den nya ungdomslagen.

Enkäten öppnas tisdagen den 14 oktober och det går att svara fram till utgången av 2014. Enkäten finns på finska och svenska på:

https://www.webropolsurveys.com/S/FD4875E2231991C4.par (finska)
https://www.webropolsurveys.com/S/ECCC8B168F04E822.par (svenska)

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.