Bli Finland ungdomsrepresentant i NORDBUK

26.09.2014

Är du intresserad av nordiskt samarbete? Vill du påverka Nordiska ministerrådets arbete? Sök till Finlands ungdomsrepresentant i Nordiska Ministerrådets Barn och Ungdomskommitté (NORDBUK) under perioden 2015-2017!

Som representant får du möjligheten att påverka nordisk barn- och ungdomspolitik samt främja barn och ungas välmående i Norden. Ungdomsrepresentanten sitter med i Allians internationella utskott och får där stöd i sitt arbete. Ungdomsrepresentanten bör vara yngre än 29 år, kunna svenska och ha god samarbetsförmåga. Tidigare föreningserfarenhet och erfarenhet av nordiskt samarbete är meriterande.

NORDBUK är den kommitté inom Nordiska Ministerrådet som bevakar barn och ungas intressen tvärsektoriellt. NORDBUK lediganslår årligen projekt- och organisationsstöd för barn- och ungdomsorganisationer och grupper som har verksamhet eller projekt som främjar det nordiska samarbetet.

NORDBUK består av myndighetsrepresentanter och ungdomsrepresentanter, från de nationella ungdomsråden, från alla nordiska länderna. Dessutom ingår myndighetsrepresentanter från Färöarna, Grönland och Åland. NORDBUK sammanträder två gånger per året.

Ansökan skall skickas till Finlands Ungdomssamarbete Allians till adressen [email protected] senast den 5.10. och i fritt formulerad ansökan skall ingå motivering samt CV.

För mer information:
Sakkunnig Henni Axelin, [email protected], tel: 040-9004881
Mer information om NORDBUK: www.norden.org/nordbuk

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.