Bekymmer på sommarjobbet? Fråga avgiftsfria Sommarjobbarinfo om råd

05.05.2017

Löntagarcentralorganisationernas avgiftsfria rådgivningstjänst hjälper sommarjobbare redan för 13:e gången. Under årens lopp har Sommarjobbarinfo svarat på frågor av tusentals unga samt deras föräldrar och arbetsgivare.

Sommarjobbarrådgivaren Sari-Anne Salminen påminner om att det lönar sig att noggrant gå igenom anställningsvillkoren innan man undertecknar arbetsavtalet. Vid behov kan man ta kontakt med Sommarjobbarinfo redan innan man börjar sommarjobba.

 – Man kan till exempel be om råd i frågor som handlar om lönen, arbetspassen eller prövotiden. Alla frågor behandlas konfidentiellt och man behöver inte vara blyg.

 Salminen uppmanar sommarjobbarna att se till att de får en ordentlig introduktion i sina arbetsuppgifter.

– Arbetsgivaren är skyldig att ge handledning också i arbetarskyddet, förhållandena på arbetsplatsen och hur man använder maskiner och annan utrustning. En ordentlig introduktion leder till färre arbetsolycksfall, högre kvalitet på arbetet och bättre arbetshälsa.

 Sommarjobbarinfo öppnar tisdagen den 2 maj och är öppen till torsdagen den 31 augusti. På tjänstens nya webbplats www.kesaduunari.fi finns ett paket med viktig arbetslivsinformation för sommarjobbare. Via webbplatsen är det också möjligt att skicka in frågor till sommarjobbarrådgivaren.

 Telefontjänsten svarar måndag till fredag klockan 9–15. Man får råd på svenska, finska och engelska. Man kan ringa anonymt.

 Den som vill fråga om råd kan ringa numret 0800 179 279. Sommarjobbarinfo finns också på Facebook och Twitter.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.