Ansökningsomgången för Young Ambassadors-programmet 2014 har startat

18.10.2013

Förenta staternas ambassad i Finland och CIMO finansierar Finland-US Young Ambassadors –stipendieprogrammet.  Det är riktat till 16–17-åriga gymnasieelever som är utåtriktade, motiverade i skolarbetet och intresserade av miljöfrågor. 

Programmet skall öka förståelsen mellan våra kulturer, ge till finska ungdomar förstahands information om Förenta staterna och om amerikanernas liv samt öka deras intresse för miljöfrågor och mångkulturalism.

Till Young Ambassadors – sommarprogrammet väljs ca 15 gymnasieelever från Finland. De beviljas ett stipendium för ett 6 veckors program i Förenta staterna på sommaren 2014. I valet av stipendiaterna betonas även en uppsats om miljön på engelska.

 För förverkligandet av programmet, ansökningsprocessen och förberedelserna inför resan svarar utbytesorganisationen Finlands Youth for Understanding r.f. YFU.

 Young Ambassadors – stipendiaterna reser till Förenta staterna i början av juni 2014. Programmet börjar i Washington DC, där de i samband med ankomstutbildningen bekantar sig med Finlands ambassads verksamhet i Förenta staterna och besöker stadens sevärdheter. Resan fortsätter med flyg till Colorado var sommarstipendiaterna bor ca  5 veckor som familjemedlemmar i lokala familjer.  Värdfamiljerna är frivilliga, intervjuade av YFU och förberedda för programmet.

 Colorado, som är hemstaten för Förenta staternas ambassadör i Finland Bruce J. Oreck, hör till de mest framstående staterna i miljöärenden och stöder även i sin lagstiftning ibruktagandet av energikällor utav förnybara naturresurser. I Colorado finns förutom fina nationalparker även forsknings- och utvecklingsinstitut, som stöder och främjar användning av rena energikällor och miljöskydd.

Stipendieprogrammets ansökningstid pågår till den 4.11.2013!

Mer information och ansökningsanvisningar: http://www.yfu.fi/stipendit-ja-apurahat/young-ambassadors/nain-haet-yap-stipendia

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.