Anmälningen till Prometheus-lägren sommaren 2017 öppnar 1.11.

02.11.2016

Anmälningen till Prometheus-lägren sommaren 2017 öppnar 1.11 – Vilja om att sänka tröskeln för låginkomsttagare att delta genom möjlighet till rabatt

Anmälningen till Prometheus-lägren, alltså protulägren, öppnar tisdagen 1.11.2016. Under juni-augusti ordnas 68 protuläger runtom i Finland.

I protulägrens betalningspraxis har man fäst allt mer uppmärksamhet på låginkomsttagares möjlighet att delta. Föreningen Prometheus-lägrets stöd rf., som ordnar lägren, erbjuder en möjlighet att pga. ekonomiska orsaker be om rabatt på lägeravgiften. Lägeravgifterna är 230 euro för vanliga läger och 260–340 euro för specialläger.

– Vårt mål är att så många unga som möjligt har en chans att gå på protuläger, utan att familjens ekonomiska situation blir ett förhinder, säger Prometheus-lägrets stöd rf:s ordförande Aatu Komsi.

I kommande års lägerutbud finns vanliga läger på finska, svenska och engelska samt finskspråkiga specialläger som motions-, bildkonst-, musik- och ordkonstläger. Utöver dessa ordnas det scoutläger där man tillämpar scoutkunskaper, vandringsläger där man vandrar samt ett tältläger där login går ut på att tälta på en ö.

Anmälningen till protulägren sommaren 2017 sker på Protus nätsida. Lägerplatserna fylls enligt anmälningsordningen.

På protulägren behandlas samhälleliga och filosofiska samt frågor som gäller det egna livet genom diskussion, lek och pjäser. Teman som behandlas är bl.a. olihet, miljö och framtid. Lägrets mål är att stärka självkännedomen och uppmuntra till självständigt och kritiskt tänkande.

De religiöst och politiskt obundna lägren har ordnats sedan år 1989. Lägren är riktade till alla som gått 8:e eller 9:e klass. Det ordnas även läger för 16–20 åringar samt över 20-åringar.

För ytterligare information på svenska:
Svenskagruppen
arbetsgrupp
Prometheus-lägrets stöd rf.
svenska@protu.fi

Lägerutbudd 2017: https://www.protu.fi/prometheus-leirit/leirit-aika

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.