Allians söker: Ungas klimatdelegat

22.03.2014

Allians söker klimatdelegat för ungdomar för att förstärka ungas delagande i klimatpolitiska beslutsfattande, främja ungas röst i den nationella och internationella arenan och öka ungdomarnas kunskap i klimatfrågor. Klimatdelegaten deltar bl.a. i FN:n klimatkongress i Peru och miljöministeriets klimatarenas verksamhet.

Ansökningen per den 24.3. Tilläggsinformation: http://www.alli.fi/ilmastodele2014

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.