”Ideas for better Europe”, ungdomsevenemanget EYE2014 i Strasbourg

10.10.2013

Europaparlamentet arrangerar i samarbete med Europeiska ungdomsforumet (YFJ) ungdomsevenemanget EYE2014 den 9.-11.5.2014.

Ansökningen sker i flera repriser, men nu finns det en möjlighet att delta på parlamentets bekostnad. Om du är 18-30 –åring, intresserad av EU:s framtid och av hållbar utveckling, kan engelska och har viss erfarenhet av internationell verksamhet så kom med!

Tilläggsinformation: henni.axelin@alli.fi, Tfn. 040 900 4881

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.