Ändringar i studiestödet från 1.1.2018 – Är du 18–19 år och studerar? Kom ihåg att ansöka om studiepenning

16.11.2017

Från början av 2018 förbättras möjligheten för 18–19-åringar att få studiepenning, årsinkomstgränsen vid inkomstkontrollen höjs och betalningsdagen för studiestöd ändras

Från början av år 2018 påverkar föräldrarnas inkomster inte längre studiepenningens storlek för 18–19-åringar som studerar på andra stadiet och som bor självständigt. Dessa studerande kan få studiepenning till grundbeloppet, 250,28 euro/mån. Föräldrarnas inkomster inverkar på studiepenningen till slutet av 2017: studiepenningen minskar eller betalas inte alls, om föräldrarnas sammanräknade årsinkomst är över 61 010 euro.

Om en 18–19-åring som studerar på andra stadiet som bor självständigt inte ännu får studiepenning på grund av föräldrarnas inkomster, kan hen ansöka om studiepenning på förhand för studier efter 1.1.2018.

Inkomstgränserna för studerande höjs
Studerande får förutom studiestödet ha andra inkomster upp till årsinkomstgränsen. Årsinkomstgränsen fastställs utifrån det antal månader som den studerande lyft studiestöd under året. Från början av år 2018 höjs årsinkomstgränsen vid inkomstkontrollen med 1 %. Förhöjningens storlek är kopplad till löneutvecklingen.
Om en studerande till exempel lyfter studiestöd under 9 månader år 2018, får hen under året ha upp till 11 973 euro i andra inkomster. Årsinkomstgränsen för 10 stödmånader är 10 650 euro. I år är årsinkomstgränsen för 9 stödmånader 11 850 euro och 10 stödmånader 10 540 euro.

Betalningsdagen för studiestöd tidigareläggs
Betalningsdagen för studiestödet ändras. Från början av år 2018 betalas studiepenning, bostadstillägg och skolresestöd ut den 1:a dagen varje månad eller följande bankdag. Till slutet av år 2017 är utbetalningsdagen den 4:e varje månad eller därpå följande bankdag.

Närmare information för kunder:
fpa.fi/studerande
Servicenummer för studerande vardagar kl. 8–17 020 692 229
Studiestöd på Facebook (på finska)
Forumet Fråga FPA

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.