Saavutettavuusseloste

SELOSTEEN PAKOLLISET TIEDOT 

 

Organisaation nimi:

Oulun kaupunki

WWW-osoite/sovelluksen nimi:

www.nuortenelama.fi

 Digipalvelun saavutettavuuden on arvioinut:

Ulkopuolinen organisaatio: Digia Finland Oy

Tämä seloste on laadittu:

30.03.2021

Tämä seloste on päivitetty:

Tämä seloste on käsitelty /hyväksytty seuraavasti:

Seloste on hyväksytty 30.03.2021

Linkki arviointiraporttiin:

Liittyvä mobiilisovellus ja versio:

Verkkosivustoon ei liity erillistä mobiililaitteille tarkoitettua versiota.

 

Seloste on laadittu seuraavien normien ja ohjeiden mukaisesti:

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2018/1523, annettu 11 päivänä lokakuuta 2018. Noudettu 26.02.2021 osoitteesta https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.256.01.0103.01.FIN&toc=OJ:L:2018:256:FULL#d1e32-105-1 

Aluehallintovirasto. Saavutettavuusvaatimukset.fi. Noudettu 26.02.2021 osoitteesta https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/saavutettavuusseloste/

 

Saavutettavuuden tila:

B. Täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain

Sivusto ei ole responsiivinen, mutta sivut kuitenkin skaalautuvat 10-15 tuumaisilla tietokonenäytöillä riittävästi. Mobiiliversiota voi käyttää saavutettavuuspuutteista huolimatta.

Sivustolla on tehdyn auditoinnin mukaan useita vakavaksi luokiteltavia saavutettavuuspuutteita. Nämä eivät kuitenkaan estä sivuston käyttöä useimmin käytetyillä selaimilla tai mobiililaitteilla.

 

Minkälaista ei-saavutettavaa sisältöä digipalvelussa on?

Saavutettavuuden puutteen syy:

1. Sisältö ei kuulu lainsäädännön piirin.

Sivustolla käytetään runsaasti kuvituskuvia, joihin saavutettavuusvaade ei ulotu.

3. Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen.

 Vakaviksi luokitellut saavutettavuusongelmat tullaan korjaamaan vuosien 2021-2022 aikana käytettävissä olevien resurssien puitteissa, erikseen laadittavan aikataulun mukaisesti.

 

Kohta 3. Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen. Tarkantavat tiedot.

Seuraavat sisällöt eivät ole vielä vaatimusten mukaisia.

 

Havaittava

Puutteen kuvaus:

Sivusto ei ole responsiivinen.

Otsikkorakenteiden käytössä on epäsäännöllisyyttä, jonka johdosta sisältörakenne ei ole selkeä.

Sivustolla on joitakin kuvia ja painikkeita, joille ei ole määritetty tekstivastineita.

Kuvissa sekä tekstin ja taustan suhteissa on riittämättömiä kontrasteja. Otsikoiden, painikkeiden ja linkkien tyylissä on samankaltaisuutta, jonka vuoksi käyttäjän voi olla vaikeaa hahmottaa niiden takana olevan erilaista toiminnallisuutta toisiinsa verrattuna.

Skaalattaessa teksti ei säily riittävän eheänä.

Saavutettavuuskriteerit, jotka eivät täyty: 

 • 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö A
 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet A
 • 1.3.2. Merkitykseen vaikuttava järjestys A
 • 1.3.5 Määrittele syötteen tarkoitus AA
 • 1.4.3 Kontrasti (minimi) AA
 • 1.4.5 Tekstiä esittävät kuvat AA
 • 1.4.10 Responsiivisuus AA
 • 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti AA
 • 1.4.12 Tekstin välitys AA

 

Hallittava

Puutteen kuvaus:

Some-valikossa on sulkemispainike ennen valikkoa.

Kaikilla sivuilla ei ole kuvaavaa otsikkotekstiä.

Chatin fokusindikaattori ei ole riittävän selkeä.

Mobiilisivuston valikko ei toimi ruudunlukijalla.

Saavutettavuuskriteerit, jotka eivät täyty:

 • 2.1.1 Näppäimistö A
 • 2l4.2 Otsikot ja nimilaput A
 • 2.4.3 Kohdistusjärjestys A
 • 2.4.6 Otsikot ja nimilaput AA
 • 2.4.7 Näkyvä kohdistus AA

 

Ymmärrettävä

Sivujen käyttämä kieli ei ole ilmaistu standardinmukaisella tavalla.

Lomakkeiden kentistä puuttuu kenttäkohtaisia ohjeita.

Kaikki virheilmoitukset eivät ole selkeitä.

Saavutettavuuskriteerit, jotka eivät täyty:

 • 3.1.1 Sivun kieli A
 • 3.2.3 Johdonmukainen navigointi AA
 • 3.2.4 Johdonmukainen merkitseminen AA
 • 3.3.1 Virheen tunnistaminen A
 • 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet A
 • 3.3.3 Virheen korjausehdotus AA

 

Toimintavarma

Havaittiin vanhan merkkauksen mukaista HTML-kieltä. Tämä ei ole toiminnallinen este eikä ole este saavutettavuudelle.

 • 4.1.1 Jäsentäminen A

 

Miten sivuston käyttäjä antaa palautetta saavutettavuudesta

 

Palautteen antamisen tapa

1. Verkkolomakkeella

Anna saavutettavuuspalautetta tällä verkkolomakkeella:  Saavutettavuuspalaute (webropolsurveys.com), tarkka linkki palautelomakkeelle: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/7bec410d-34f0-4bcc-b588-7130710a660c?displayId=Fin2083600

 

Hyvä sivuston käyttäjä

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle yllä mainitulla tavalla.

Vastauksessa voi mennä 14 päivää.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Lue lisää verkkosivuston käyttäjän oikeuksista osoitteesta saavutettavuusvaatimukset.fi.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000