Dessa tjänster runt om i Finland finns som stöd då du behöver information och vägledning:

Menstruation

Menstruation börjar vanligen vid 10–16 års ålder, men trots att man än skulle vänta på den, kan situationen verka vara förvirrande. Man kan anta att menstruationen kommer att börja då det uppkommer vitflytningen vilket betyder att äggstockarna ska börja fungera. Före menstruationen kan blödning också bli mer brunaktig. Du behöver inte vara rädd för att ha menstruation; den är bara kroppens signal om att fertilitetet uppnåtts.

Varje månad förbereder livmoderslemhinna sig att ta emot den befruktade äggcellen. Om graviditen inte börjar, lösgörs livmoderslemhinnan och den stöts ut som menstruationsblödning. Menstruation pågår cirka 2–7 dygn. Blödningens mängd kan variera både dagar och månader i följd.

Med menstruationscykeln avses tidsperioden från menstruationens första dag till början av nästa menstruation. Menstruationscykeln är cirka 23–35 dygn, men hos unga flickor kan den i början vara oregelbunden även under några års tid. Du kan hålla reda på cykeln i kalender eller med hjälp av olika tillämpningar. Du kan lära dig att känna din egen cykel genom att observera vitflytningens färg och sammansättning. Somliga kan ha vissa symtom, såsom retlighet, gråtmildhet, ömhet i brösten, svullnad eller huvudvärk en vecka eller några dagar före menstruationen. Dessa kallas för PMS-symptom (Premenstruellt syndrom) och de kommer att mildras några dagar efter att menstruation börjats.

Under menstruationen kan Du känna smärta till exempel i nedre delen av magen, på ryggen eller i låren. Det kan också förekomma huvudvärk, illamående och diarré. Du kan mildra smärtorna till exempel genom motion, varm dusch, värmekudde eller vila. Du kan också tala om användning av smärtgel eller smärtlindrande läkemedel med en hälsovårdare.

Under menstruationen kan Du välja mellan olika mensskyddsalternativ (Yle Arena Sex & Sånt). I början kan Du pröva på dambindor och efter att Du blivit mer bekant med din egen kropp och menstruation kan Du öva dig i att använda en liten tampong. Annars lönar det sig att välja både dambinda och tampong på grund av blödningens mängd. Om Du är intresserad av ekologi, kan Du tänka på en menskopp eller en tygbinda. När Du väljer ut mensskyddet, ska Du också ta hänsyn till dess bytesintervall. Under den rikligaste blödningen bör dambindan bytas med 3–4 timmars mellanrum och tampongen med 3–6 timmars mellanrum. Menskoppen måste tvättas med minst 12 timmars mellanrum. Det finns också andra specifika anvisningar angående menskoppens vårdnad/behandling.

Under menstruationen bör Du fästa uppmärksamheten vid underlivets och händernas hygien. Underlivet borde tvättas 1–2 gånger per dag och händerna måste vara rena när Du byter mensskyddet. Kasta inte skyddet in i toalettstolen utan slå in det i papper och kasta bort det. När det gäller spillover i trosorna lönar det sig att inte gnida eller torka fläckarna utan tvätta dessa genast med kallt vatten.

Varenda kropp är egendomlig och därför är också menstruationen litet olik hos varje kvinna. Du kan lära dig känna din egen kropp till exempel genom att anteckna blödningsdagar och blödningsmängd. Efter att Du haft menstruationen några gånger börjar Du redan vara gammal i gemet och Du behöver inte mera bekymra dig så mycket om menstruationen.

Mera information angående menstruation hittar Du genom Yle Areenas Sex & Sånt videofilmer Mensspecial.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.