Då de egna svaren inte räcker till

Då du behöver råd och handledning står dessa personer och tjänster till ditt förfogande– konfidentiellt.Tjänsterna finns runt om i Finland.Välj i rullgardinsmenyn den kommun eller stad vars tjänster du vill vända dig till.  

Information och handledning på nätet

  • Ärligt talat -chatten

    På Ärligt talat kan unga chatta med professionella handledare och psykolog. Chatten är öppen måndagar, tisdagar och torsdagar kl. 19:00-22:00. @arligttalatchatten på Instagram.

    Du hittar Ärligt talat från www.arligttalat.fi.