Dessa tjänster runt om i Finland finns som stöd då du behöver information och vägledning:

Nätmobbning

Nätmobbning förekommer på många olika sätt. Det kan vara hån, hot, att sprida en annan persons privatinformation eller att presentera sig som någon annan. Även ett skämt som är menat som en liten vits kan plötsligt få stora proportioner.

Mobbaren kan vara bekant eller obekant. Ibland fortsätter mobbningen som sker på skolan senare på webben, vilket gör den mobbades situation extra svår eftersom han eller hin inte får vara ifred någon stans. På en del spalter kan frånvaron av vuxna och bristen på övervakning locka mobbaren att fortsätta. Mobbaren kan bli särskilt inspirerad av att få andras godkännande för mobbningen.

Många unga har stött på mobbning på nätet. Det är viktigt att genast ta tag i mobbningen för att få det att sluta så snabbt som möjligt och för att mobbaren inte ska hitta nya offer. Var inte ensam med mobbningen. Berätta alltid om mobbningen åt administratorn på sidan där den skedde, åt en bekant vuxen och vid behov även åt polisen. Om mobbaren går i samma skola kan du också tala med lärarna eller till en början med stödeleven. Deras uppgift är att hjälpa dig föra saken vidare.

Hindra mobbarens meddelanden från att synas om det är möjligt. Att svara på meddelandena gör bara situationen värre eftersom mobbaren vill ha just rädda eller arga reaktioner från den mobbade. Det kan hända att mobbaren blir frustrerad och slutar enervera om den mobbade inte reagerar alls.

Detta hjälper inte alltid. Om mobbningen fortsätter ska du ta tillvara alla meddelanden mobbaren skickat antingen genom att printa ut den eller genom att spara dem på datorn. Anteckna noggranna datum och klockslag som alla uppgifter mobbaren givit om sig själv, så som användarnamn och e-postadress. Ju mera uppgifter du får fram om mobbaren, desto lättare är det att ingripa.

Mobbaren kan tro att han eller hon inte kan åka fast för anonymt agerande. Att skriva bakom signatur gör inte att ansvaret försvinner. I de värsta mobbningsfallen ingriper polisen och mobbaren ställs inför rättsligt ansvar för sina gärningar då han eller hon åker fast. Även om nätmobbningen inte gör ont fysiskt gör det ont på andra sätt och kan ha långvariga följder. Både mobbning på nätet och i verkliga livet bör tas lika allvarligt.

Läs mera om nätmobbning på Nuortennetti på finska.

 

Om du behöver mera råd och handledning kan du kontakta ungdomsinformations- och rådgivningstjänst. Kontakt uppgifter hittar du från Människor & Adresser.

Du kan dela dina egna tankar och synpunkter i ämnet, använda fältet nedan.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.