Dessa tjänster runt om i Finland finns som stöd då du behöver information och vägledning:

Nätikett

Nätikett betyder gott uppförande på nätet, nätets etikett. Då hundra miljoner människor använder internet på samma gång stöter man även på dåligt uppförande. Vi kan alla göra nätet mer trevligt och flexibelt genom att använda gemensamma spelregler.

Ett gott uppförande är precis det samma som i personliga internationer i verkliga livet, fast miljön nu är nätet. Var artig och vänlig då du skickar e-post eller deltar i ett diskussionsforum. Om du deltar i en ivrig debatt på nätet ska du hålla dig till saken och inte börja utvärdera de andra debattörerna. Det är viktigt att hålla nerverna lugna, eftersom saker du en gång skrivit på nätet kan finnas där för evigt.

Till nätikett hör även gott uppförande då du lånar någon annans text, bild eller annat material. Verk som publicerats på internet är skyddade enligt upphovsrätten och upphovsmannens tillstånd behövs för att använda dem. Innan du använder något material ska du ta reda på om det har fri eller begränsad användningsrätt.

Människor i olika åldrar deltar i diskussionerna och de har ofta olika bakgrund. Detta kan göra det svårt att diskutera eftersom alla har olika sätt att agera och tala, och det inte är möjligt att se den andras miner och gester. Särskilt humor kan vara svår att urskilja.

Du kan enkelt utvärdera din delaktighet i webbdiskussioner med tre lätta frågor: Är det jag skriver sant? Är det jag skriver sakligt? Är det jag skriver nödvändigt? Om svaret är ja är det troligt att människorna uppfattar meddelandet korrekt. Om svaret är nej har texten kanske blivit trollning, alltså webbstörning.

Var ärligt dig själv. Det finns många typer av personer på nätet och allt är inte vad det verkar. Det är inte rätt att ljuga om sin ålder eller sitt utseende. Fundera ändå allvarligt innan du berättar dina personliga uppgifter åt en nätbekant, så som ditt namn, telefonnummer eller adress.

Om du är smart och säker på webben kan du vara avslappnad och spendera tiden i lugn och ro. Användarna bakom signaturer och e-postadresser är riktiga människor så du kommer väl ihåg att bemöta dem som sådana. Att vara vänlig och tolerant är bra och det uppskattas även i webbmiljön.

Om du stöter på osakligt beteende på webben eller du är misstänksam mot något så kan du diskutera saken med till exempel dina föräldrar, din lärare eller ungdomsarbetare. De kan bedöma ifall saken borde åtgärdas.

Läs mera på Mediekunskapsskolans sidor på finska.

 

Om du behöver mera råd och handledning kan du kontakta ungdomsinformations- och rådgivningstjänst. Kontakt uppgifter hittar du från Människor & Adresser.

Du kan dela dina egna tankar och synpunkter i ämnet, använda fältet nedan.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.