Dessa tjänster runt om i Finland finns som stöd då du behöver information och vägledning:

Internet & lagen

Även om internet är en internationell arena regleras de finländska nätanvändarna av Finlands lag. Att använda internet går snabbt vilket kan ge den bilden att man får säga eller göra vad som helst där. Så är det inte. Det går nästa alltid att reda ut identiteten på den som skrivit meddelandet och använt signatur.

I allmänhet är olagligheterna på internet nedladdning av musik eller filmer, dvs. upphovsrättsbrott, ärekränkningar i form av smädande texter samt databrott, dvs. användningen av någon annans användarnamn. Straffet för brottet kan beroende på hur allvarligt det är vara böter eller till och med fängelse. Även brottsverktyget, alltså datorn, kan beslagtas.

Även om internet är fyllt av information får inte all information användas fritt. Upphovsrätten kränks om någons verk, så som ett musikstycke eller en målning, kopieras och sprids utan tillstånd. Det är till exempel fel om någon delar en film hon eller han köpt i butiken på nätet. Det är också fel om man via datorn laddar ner en film som olagligt delas.

Ärekränkning på webben innebär oftast att en person kallar någon annan för fula ord eller sprider falska rykten. Meddelanden som är ett klart hot mot en annan person eller en skola ska alltid anmälas till polisen och om situationen är brådskande ska man ringa direkt till nödnumret 112. Man kan också lämna en anmälan om misstänkt material på polisens webbsida.

Även om du får kännedom om någon annans användarnamn och lösenord har du inte rätt att använda dem utan ägarens tillstånd. Detta är att göra sig skyldig till dataintrång. Dataintrång kan även innebära ett olagligt intrång i ett datasystem eller en otillåten användning av systemet. I dessa fall är redan försök straffbart. Rättsliga åtgärder kan riktas även mot personer som är under 15 år även om det egentliga straffrättsliga ansvaret börjar vid 15 år.

Om internet används för nyttiga ändamål på rätt sätt behöver man inte vara rädd för följderna. Yttrandefriheten gäller även internet. Kom ihåg att frihet innebär ansvar: du får absolut inte bryta mot någon annan lagparagraf i yttrandefrihetens namn. Därför är det inte yttrandefrihet att skälla ut någon på internet, utan det kan vara frågan om ärekränkning.

Mera information om lagen i webben finns på Nuortennetti. (på finska)

 

Om du behöver mera råd och handledning kan du kontakta ungdomsinformations- och rådgivningstjänst. Kontakt uppgifter hittar du från Människor & Adresser.

Du kan dela dina egna tankar och synpunkter i ämnet, använda fältet nedan.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.