Dessa tjänster runt om i Finland finns som stöd då du behöver information och vägledning:

Vi lever mitt i ett medieflöde. Våra möjligheter att följa med nyheter och underhållning via många olika kanaler är goda. I fickan har vi vår telefon, där hemma har vi surfplattor och bärbara datorer och tv-avsnitten vi missat kan vi se på webben.

Även möjligheterna att publicera egna texter, foton, målningar eller musikvideon med mera är bättre än någonsin. Det kan ske på en egen blogg, på ett diskussionsforum eller via någon annan kanal.

Populära, intressanta bilder, videon och texter sprider sig snabbt på nätet. Vem som helst kan bli känd av flera miljoner över en natt då hans eller hennes video når intresserade klickare och materialet delas med kompisarna på till exempel Facebook. En video med en rolig baby, en skicklig hund eller en duktig sångare kan bli populär. Ordet är fritt på webben och det är lätt att uttrycka sig.

Webben gör det även möjligt att vara social och känna samhörighet. Nätet är fullt med olika diskussionskanaler och chattar vars ämnen, språk och åldersgrupper varierar. Som bäst erbjuder de stöd av jämlikar, nya kompisar och djupa diskussioner om saker som är viktiga för en själv. Även om diskussionsparten sitter i ett annat land och talar ett främmande språk är det möjligt för en god vänskap att uppstå.

Att skriva anonymt sänker tröskeln för att bli bekant med nya människor. Ibland är det enklare att tala om till exempel sina problem och få stöd av andra då de inte vet vem som finns bakom signaturen. Internetvärlden domineras starkt av de unga: det kan vara svårt för en ung person att få sin röst hörd i den traditionella median men på webben är hans röst lika stark som den vuxnes. Internet ökar på den ungas möjligheter att påverka saker på olika sätt. På den egna bloggen kan du lyfta fram viktiga saker och medborgardiskussionen är enkel att föra på olika forum.

Många städer och organisationer erbjuder de unga olika kanaler för påverkan på webben där de unga kan påverka och uttrycka sina åsikter.

På webben går saklighet och underhållning hand i hand. Efter att studie- eller jobbe-posten är skickade och de viktiga sakerna ordnade kan man slappna av med webbspel. Oavsett om det är frågan om schack eller äventyrsspel så hittar du spelkompisar överallt i världen dygnet runt.

 

Om du behöver mera råd och handledning kan du kontakta ungdomsinformations- och rådgivningstjänst. Kontakt uppgifter hittar du från Människor & Adresser.