Dessa tjänster runt om i Finland finns som stöd då du behöver information och vägledning:

Volontärarbete utomlands

Ibland är resan utomlands mer än bara en semester. Du kan göra något nyttigt under resan och samtidigt lära dig språket, kulturen och de lokala sederna. Volontärarbetet utomlands erbjuder detta.

Europeiska volontärtjänsten EVS (European Voluntary Service) är ett program där man arbetar i ett volontärprojekt i något europeiskt land i 2-12 månader. EVS är en del av europeiska unionens program Youth in Action. 18-30-åriga EU-medborgare och ungdomar som har ett uppehållstillstånd i något EU-land kan söka till programmet. Ett stöd beviljas för volontärperioden för att täcka en del av kostnaderna.

Volontärarbetet är arbete utan lön för någon allmännyttig organisations del. Det mest populära är att åka på ett internationellt volontärarbetsläger. Oftast är åldersgränsen för arbetslägren 18, men ibland kan man få åka med redan som 16-åring. Ingen övre gräns finns, ifall den inte skilt anges. Andra trivs endast ett par veckor med volontärarbetet medan andra stannar i ett helt år.

Du kan söka det volontärarbete som passar dig på nätet. Välj det som passar dina intressen. Det finns till exempel socialsektorns arbetsläger, läger med barn, miljöarbetsläger eller olika byggprojekt. Man får ofta mat och husrum mot att man arbetar, men förvänta dig ingen lyx.

Språket som talas på arbetslägren är oftast engelska och det finns deltagare från flera länder. Detta garanterar en internationell atmosfär. Lägren ordnas oftast sommartid men det är även möjligt att delta på vintern. Lägrens  priser varierar men är oftast några hundra euro.

Sök arbetsläger och annat volontärarbete utomlands på webben. Det är viktigt att du bekantar dig med resevillkoren och att du skaffar till exempel alla vaccinationer som behövs i tid. En noggrann förhandsplanering lönar sig alltid.

Om du vet ett ställe dit du vill åka och hjälpa till, men ingen ordnar några arbetslägerresor dit, kan du ta kontakt direkt med stället i fråga. En flitig och hjälpsam arbetstagare är oftast varmt välkommen. Om du själv planerar din volontärresa är det viktigt att du på förhand reder ut allt som gäller boendet och arbetstiderna. Om du till exempel vill hjälpa till på en hittehundskennel i Spanien får du nödvändigtvis ingen bostad mot att du jobbar där, utan du måste hitta den själv eller också kan du bo på hotell.

Volontärarbetet utomlands vidgar vyerna och ger livet nya vänner och språkkunskaper.

Vill du åka som volontär utomlands via Allianssi? Mera information hittar du på Allianssi sidor på finska.

Läs mera om den europeiska volontärtjänsten EVS på Maailmalle.net.

Information om internationella volontärarbetets förening Kansainvälinen vapaaehtoistyö KVT ry hittar du på KVT sidor på finska.

Läs mera om volontärarbete och arbetsläger på Maailmalle.net.

 

Om du behöver mera råd och handledning kan du kontakta ungdomsinformations- och rådgivningstjänst. Kontakt uppgifter hittar du från Människor & Adresser.

Du kan dela dina egna tankar och synpunkter i ämnet, använda fältet nedan.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.