Dessa tjänster runt om i Finland finns som stöd då du behöver information och vägledning:

Var får man hjälp utomlands?

Du kan lika väl råka ut för trubbel utomlands som här hemma. Då är det allra viktigast att veta var du kan söka hjälp, eftersom sakerna inte alltid ordnar sig på samma sätt som här i Finland.

Ta redan innan resan på hurdana förhållanden som råder i reselandet. Är den politiska situationen instabil? Hurdana naturkatastrofer har området drabbats av? Är kvinnornas ställning annorlunda jämfört med männen? Hurdana områden bör undvikas? Sådana här uppgifter uppdateras ständigt på utrikesministeriets webbplats och det lönar sig att titta igenom dem innan avresan.

Om passet blir stulet eller du blir fängslad hjälper Finlands representation i landet till. Om det inte finns någon finsk representation i landet har EU-medborgaren alltid rätt att begära hjälp på vilket annat EU-lands ambassad eller konsulat som helst. Du kan få hjälp med både små och stora problem, allt från att passet försvinner till att läget i landet blir osäkert.

Enligt internationell rätt är landets myndighet ansvarig för säkerheten både hos sina egna medborgare och hos utlänningar som vistas i landet, och turisten bör följa instruktionerna som lokala myndigheter ger. Det lönar sig ändå att vara medveten om att myndigheternas förmåga att ta hand om sina uppgifter är begränsad i en del länder.

Om du är på en paketresa och hamnar på sjukhus eller råkar ut för ett brott, är researrangören skyldig att hjälpa dig. Om du reser på egen hand ska du skaffa en reseförsäkring, eftersom du själv ansvarar för dina resebeslut och för kostnaderna för möjliga olyckor.Det finns många finländare utomlands. Ibland befinner de sig även i områden där det sker en olycka som hotar den allmänna säkerheten, så som en naturkatastrof, en storkatastrof eller att det inrikespolitiska läget leder till krig. Detta kan ske mycket snabbt. I krissituationer samarbetar Finland med de övriga nordiska länderna och med EU:s medlemsstater. Biståndsinsatserna riktar sig främst mot att skydda livet och hälsan: att skydda egendom hör inte till representationens uppgifter.

I krissituationer strävar representationen eter att ta kontakt med resenärer som gjort en reseanmälan i krisområdet. Man försöker flytta dem till ett tryggare område eller tillbaka hem, ifall situationen så kräver. Evakueringen är frivillig och sker på den evakuerades egen kostnad. Om situationen du befinner dig i verkar hotande så lönar det sig inte att vänta på ambassadens telefonsamtal utan söka skydd och själv kontakta ambassaden om det är möjligt.

Det lönar sig alltid att göra en reseanmälan då du reser till ett riskfyllt område, läs mera på utrikesministeriets Reseanmälan -sidan.
Aktuell reseinformation enligt land hittar du på utrikesministeriets resemeddelanden.
Problem utanför EU? Nyttig information finns på Europeiska kommissionens konsulärt skydd -sidan.


Om du behöver mera råd och handledning kan du kontakta ungdomsinformations- och rådgivningstjänst. Kontakt uppgifter hittar du från Människor & Adresser.

Du kan dela dina egna tankar och synpunkter i ämnet, använda fältet nedan.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.