Dessa tjänster runt om i Finland finns som stöd då du behöver information och vägledning:

Studier utomlands

Att studera utomlands förbättrar språkkunskaperna och lär dig agera självständigt i en främmande kultur. Upplevelserna utomlands är oftast till nytta även i arbetslivet. Du kan åka utomlands en kort tid redan som minderårig – och det är aldrig för sent.

Om en kort och lärorik erfarenhet utomlands intresserar är en språkresa rätt val. Språkresan tar ofta ett par veckor och du kan delta även om du inte är myndig. Många olika instanser ordnar resorna och det finns flera länder att välja mellan.

Som utbyteselev får du en längre utlandsupplevelse. Under utbytesåret hinner du sätta dig in i lokala seder och bruk och dina språkkunskaper blir starkare som av sig själva. Oftast åker man som utbyteselev då man nästan är myndig och det finns många företag och organisationer som erbjuder utbytesprogram. Det lönar sig att jämföra alternativen.

Många läroverk har egna utbytesprogram och många utbildningsprogram på högskolorna uppmuntrar till utlandsstudier. Du kan även utföra en hel examen utomlands. Detta kräver att du är aktiv och sätter dig in i saken till och med flera år innan du planerar åka. Du måste hitta en lämplig skola och studieplats, bostad och finansiering i god tid. Innan avresan ska du också kolla om din examen har samma motsvarighet i Finland.

Kostnaderna för utlandsstudierna kan överraska. Terminsavgifterna varierar från land till land och det är inte alltid självklart att biblioteket är gratis. Ibland uppbärs även kostnader för att delta i tentamen. Allt detta borde du ta reda på innan du åker.

En del länder kräver att utländska studerande har uppehållstillstånd. Det får du av lokala myndigheter. Kontrollera också om du behöver skaffa ett visum. Det skaffar du innan avresa från landets ambassad eller konsulat i Finland.

Ska jag resa utomlands? Mera information:

Maailmalle.net

Studiestödet utomlands:

Fpa.fi

Erkännande av utländska examina i Finland:

Oph.fi

Om finländska medborgares visum och uppehållstillstånd:

Utrikesministeriet

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.